Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 12-mei-2023
Ingangsdatum 12-mei-2023

 

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Florento, Mechelsesteenweg 139 bus 1, Mortsel 2640, België, e-mail: info@florento.be, telefoon: +32477321855 over de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://florento.be ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

  • Administratieve info
  • Beheer klantorder

Als we uw informatie voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te doen.

Hoe wij uw informatie delen:

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  • Analytics

Wij eisen dat deze derden de persoonlijke informatie die wij aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is doorgegeven en deze niet langer bewaren dan nodig is voor het genoemde doel.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen om uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken intrekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@florento.be. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies enz.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

Functionaris voor klachten / gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Florento, Mechelsesteenweg 139 bus 1, e-mail: info@florento.be. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.