Enkele huisregels

Florento behoudt zich het recht voor om ten allen tijden onderstaande huisregels
te kunnen aanpassen en actualiseren.

 

  • De genieter oefent zijn beroepswerkzaamheid uit in de hem daartoe ter beschikking gestelde ruimte. Zowel in het gebruik van de hem ter beschikking gestelde ruimte als in de aanpalende inkomhal en stadstuin gedraagt de genieter zich als een goede huisvader en zorgt ervoor noch de verstrekker, noch de bewoners van het gebouw te hinderen in hun activiteiten.
  • De genieter is verantwoordelijk voor het gebruik van de ruimte en voor het tegengaan van overlast. De stoep, inkomhal en de tweede hal horen niet bij de geboekte ruimte en dienen steeds vrij en toegankelijk te blijven voor de bewoners in het gebouw.
  • De genieter heeft enkel tijdens de overeengekomen dagen en uren toegang tot de ter beschikking gestelde ruimte, dewelke uitsluitend dient voor het onderwerp van de dienstverlening en voor het aantal personen dat de ruimte gereserveerd werd (lees ook de algemene voorwaarden).
  • Bij het verlaten van de ruimte blijft deze ordelijk en proper achter. Gelieve alle ramen te sluiten het gebruikte servies op het keukenaanrecht te verzamelen en het rook- en afvalbeleid te respecteren (= scheiding papier & karton, groenafval en plastic). Geen peuken en lucifers bij het afval.
  • De volledige werkruimte, alsook de aanpalende inkomhal is een niet-rokers zone. Rokers worden vriendelijk verzocht om zich achteraan in de aanpalende stadstuin te begeven en gebruik te maken van de voorziene asbak. De asbak is enkel voor peuken en lucifers. Gooi geen afval in de asbak. Gooi ook geen peuken en lucifers in de tuin.
  • Niets in de wc gooien en deze steeds proper achterlaten.
  • Dieren zijn niet toegelaten. Een uitzondering wordt gemaakt voor assistentie- en hulphonden.
  • Het is verboden om plakband en spijkers te gebruiken op wanden, deuren, ramen en meubels.
  • Gordijnen voorzichtig hanteren.
  • Het multifunctioneel Samsungscherm staat ter beschikking. Gelieve de handleiding te volgen en enkel de bijhorende 2 staven (deze kleven magnetisch aan de rand van het scherm) te gebruiken als je het scherm als Flipchart of Touchscreen gebruikt. Het is verboden om met schrijfgerief of andere voorwerpen het Samsungscherm te bedienen.